drukuj Drukuj
Regulamin dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej dodających ogłoszenia za
pośrednictwem Platformy Ogłoszeniowej Multiple.pl


Postanowienia ogólne
§ 1

Rodzaje i Zakres Usługi

§ 2

§ 3

Wymagania techniczne

§ 4

Tryb reklamacyjny

§ 5

Postanowienia końcowe


Akceptując niniejszy Regulamin, Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych,
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926, z
póź. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie www.multiple.pl