FAQ
 
Najczęsciej zadawane pytania
 
 
 • Jak przebiega rezygnacja z dotychczas używanego oprogramowania do eksportu ogłoszeń i zarządzania Agencją?

  Kwestię rezygnacji z dotychczas użytkowanego systemu rozwiązaliśmy w najbardziej optymalny dla Agencji sposób. Rezygnacji i przejścia na program Multiple.pl – Nieruchomości można dokonać w każdej chwili. Każdą rozmowę z Agencją prowadzimy indywidualnie, ponieważ dostawcy kierują się różną polityką rezygnacji z ich usług – w każdym przypadku służymy pomocą, by proces uprościć i przyspieszyć. Jeśli chcesz pracować, wykorzystując system Multiple.pl – Nieruchomości, skontaktuj się z nami: udzielimy wszystkich potrzebnych informacji i pomożemy w dopełnieniu formalności.
 • Ile kosztuje system Multiple.pl – Nieruchomości?

  System Multiple.pl – Nieruchomości to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dlatego udostępniany jest w atrakcyjnej cenie. Dzięki temu każda, nawet niewielka Agencja, może korzystać z tego efektywnego i nowoczesnego rozwiązania. Program nie wymaga instalacji, ponieważ nie jest sprzedawany w ramach licencji – to system dostępny online, opłata jest więc jedynie kosztem jego udostępnienia. System udostępniany jest w ramach dwóch abonamentów – niższego (130 zł netto za miesiąc) oraz wyższego (200 zł za miesiąc). Niższy abonament dedykowany jest głównie mniejszym Agencjom, ponieważ w jego ramach można miesięcznie wyeksportować do 100 ogłoszeń do każdego portalu. Wyższy abonament nie ma limitu ogłoszeń nadawanych do portali.
 • Co dostępne jest w cenie systemu?

  W cenie abonamentu udostępniamy system Multiple.pl – Nieruchomości służący do eksportu ogłoszeń oraz zarządzania Agencją nieruchomości. Właściciel Agencji, czyli Administrator, może w cenie utworzyć dowolną ilość konta dla Agentów oraz nadać im uprawnienia. Bez dodatkowych kosztów możliwe jest zdefiniowane portali do eksportu ogłoszeń, w tym kilku serwisów zupełnie bezpłatnych. Wsparcie techniczne oraz merytoryczne również udostępnione jest bezpłatnie dla użytkowników. Reasumując – w opłacie abonamentowej zawarty jest pełny system ze wszystkimi funkcjonalnościami, eksport do zdefiniowanych portali bezpłatnych oraz wszelka pomoc dla użytkownika ze strony firmy Domena.pl sp. z o.o.
 • Czy nauka oprogramowania jest trudna?

  Nie. Ideą systemu Multiple.pl – Nieruchomości jest prostota użytkowania poparta potężną, efektywną technologią. Dzięki spełnieniu tych założeń oprogramowanie nie wymaga typowej instalacji (dostępne jest online – przez Internet), czy wdrożenia ze szkoleniem. System posiada prosty, przejrzysty i przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala na sprawne dodawanie ogłoszeń i ich eksport. By nauczyć się obsługi programu wystarczy zapoznać się z prezentacją multimedialną lub opisem funkcjonalności dostępnymi na stronie.
 • Jakie są uprawnienia Właściciela Agencji?

  Właściciel Agencji otrzymuje pełnię uprawnień Administratora – posiada więc dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu. Tylko do konta Administratora przypisane są następujące zakładki: Statystyki, Konfiguracja, Moje płatności oraz Moje konto z danymi Agencji. Pozwalają one np. kontrolować aktywność Agentów (Statystyki), zakładać i zarządzać kontami portali, do których eksportowane są ogłoszenia (Konfiguracja), utrzymywać ład w fakturach (Moje płatności), czy modyfikować dane firmy, regulować kwestię nadawania znaku wodnego (Moje konto). Tylko Administrator tworzy konta dla Agentów oraz nadaje im uprawnienia np. przypisuje im dokonywanie eksportu lub nie udziela tej możliwości. Właściciel dodatkowo zarządza bazą portali ogłoszeniowych, do których dokonywany jest eksport, konfiguruje konta oraz może dokonywać ze swojego panelu szeregu innych zmian.
 • Jak korzystać z konta Właściciela Agencji?

  Właściciel Agencji posiada uprawnienia Administratora, czyli korzysta w pełni funkcjonalności systemu Multiple.pl – Nieruchomości. Administrator nadaje konta i uprawnienia Agentom, może kontrolować ich pracę i płatności Agencji, konfigurować konta portali, czy zarządzać profilami poszczególnych Agentów. Jego konto wymaga loginu i hasła, dostępy do kont Agentów nadaje samodzielnie. Poruszanie się po profilu Administratora jest proste – dzięki temu można efektywnie zarządzać Agencją i zasobami ludzkimi. Aby dokładnie zapoznać się z działaniem systemu, obejrzyj prezentację multimedialną lub przeczytaj opis funkcjonalności.
 • Jak korzystać z konta Agenta?

  Konto Agenta tworzy Administrator – Właściciel Agencji. Nadaje on dane dostępowe do konta Agentowi (login i hasło) oraz określa jego uprawnienia np. w kwestii możliwości inicjowania eksportu ogłoszeń. Agent po zalogowaniu się może korzystać z funkcjonalności systemu, które są mu udostępnione oraz z uprawnień nadanych przez Administratora. Aby dokładnie zapoznać się z działaniem systemu, obejrzyj prezentację multimedialną lub przeczytaj opis funkcjonalności.
 • Czy logowanie jest bezpieczne?

  Korzystanie z systemu do eksportu ogłoszeń i zarządzania biurem/agencją nieruchomości jest w pełni bezpieczne. Logowanie do systemu nie stwarza żadnego zagrożenia dla konta danego użytkownika lub ingerencji w nie osób trzecich, nie ma również możliwości utraty danych z konta, czy samoistnego przeniesienia informacji między nimi.
 • Jak skonfigurować portale do eksportu ogłoszeń?

  Wyboru portali, do których będą eksportowane ogłoszenia, dokonuje Właściciel Agencji, mający uprawnienia Administratora. On również serwisom, z którymi współpracuje, zgłasza fakt, że ogłoszenia będą do niego eksportowane przez system Multiple.pl – Nieruchomości. Otrzymuje wtedy dostępy do konta w danym serwisie i wprowadza je w systemie Multiple.pl w zakładce Konfiguracja. Jeśli dana Agencja nie korzystała jeszcze z jakiegoś serwisu to, aby zacząć eksport, należy założyć konto w danym portalu i poinformować go, że będzie on dokonywany z Multiple.pl – Nieruchomości. Portale prowadzą indywidualną politykę zakładania i konfiguracji kont – wymagają haseł, loginów, klucza lub kluczy. Aby uzyskać informacje o tym, jak poprawie założyć lub skonfigurować konto na danym portalu, należy skontaktować się z nim. Serwisy udzielają w tym kierunku fachowej pomocy, wszystko dokonywane jest szybko i bezproblemowo dla Agencji. Należy mieć na uwadze, aby przestrzegać zasad zakładania i konfiguracji kont w serwisach – tylko z poprawnie skonfigurowanych kont można dokonywać eksportów ogłoszeń.
 • Jak regulowane są płatności z Domena.pl sp. z o.o. oraz portalami?

  System Multiple.pl – Nieruchomości udostępniany jest na zasadzie co najmniej rocznego abonamentu, fakturowanego standardowo w rozliczeniu miesięcznym lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. Rozliczenia z portalami następują zgodnie z prowadzoną przez nie polityką i wymagają skontaktowania się z każdym z serwisów, do których ma być przeprowadzany eksport ogłoszeń.
 • Ile trwa umowa z Domena.pl sp. z o.o.?

  Regulaminowy czas umowy pomiędzy Domena.pl sp. z o.o. a agencją lub biurem nieruchomości wynosi co najmniej rok.
 • Ile trwa okres testowania oprogramowania?

  System Multiple.pl – Nieruchomości testowany jest bezpłatnie w okresie nie dłuższym, niż 2 tygodnie. Konto, z którego agencja lub biuro korzystają bezpłatnie w tym czasie, jest kontem w pełni funkcjonalnym z możliwością konfiguracji i eksportu bezpłatnych ogłoszeń.
 • Czy testowanie systemu jest płatne?

  Nie. Testowanie systemu Multiple.pl – Nieruchomości jest w pełni bezpłatne. Konto udostępnione do testów jest funkcjonalne i umożliwia dokonanie eksportu bezpłatnych ogłoszeń.
 • Jak wygląda wsparcie techniczne dla Agencji używającej Multiple.pl – Nieruchomości?

  Użytkownicy Systemu Multiple.pl – Nieruchomości mają gwarancję rzetelnej obsługi w trakcie testów i korzystania z oprogramowania. Do ich dyspozycji pozostaje dział wsparcia technicznego oraz konsultanci merytoryczni. By skontaktować się z Domena.pl sp. z o.o. można skorzystać z telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.
 • Jak przebiega wdrożenie systemu?

  System Multiple.pl – Nieruchomości nie wymaga typowego wdrożenia ze szkoleniem. Ideą oprogramowania jest jego mobilność oraz prostota użytkowania, dlatego dostępny jest online i posiada przejrzysty, przyjazny użytkownikowi interfejs. Z tych względów nie ma potrzeby zakupu serwera dla agencji lub biura, ponieważ program dostępny jest przez Internet, po uprzednim utworzeniu konta i zalogowaniu się do niego właściwymi danymi dostępowymi. Z systemu można korzystać z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, ponieważ wystarczy mobilne urządzenie np. laptop oraz dostęp do Internetu, by móc z niego korzystać. Zalety te sprawiają, że program nie wymaga standardowej instalacji licencji, przyjazdu szkoleniowca, czy wdrożeniowca.
 • Czy opieka techniczna i merytoryczna po zakupie oprogramowania jest płatna?

  Nie. Wszelkie konsultacje techniczne, czy pozyskanie informacji jest w pełni bezpłatne, udostępnione w ramach opłaty abonamentowej, jako jej integralny element. Użytkownik nie płaci ani za support, ani za informacje.
 • Jestem Agentem, eksport ogłoszeń do kilku portali z mojego konta nie działa. Co się stało?

  Najczęstszym powodem niepowodzenia eksportu do jednego lub kilku zdefiniowanych portali jest niepoprawna konfiguracji jego/ich kont. Aby dokonać eksportu np. do 10 portali, należy posiadać 10 poprawnie skonfigurowanych kont – gdy konfiguracja np. jednego z nich jest niewłaściwa, ogłoszenia nie pojawią się w danym serwisie. Aby ponownie skonfigurować konto należy skontaktować się z konkretnym portalem.
 • Jestem Agentem, nie widzę statystyk aktywności innych współpracowników – dlaczego?

  Konto Agenta posiada niepełny wachlarz funkcjonalności – pełny zakres kompetencji posiada wyłącznie właściciel Agencji, zarządzający kontem Administratora. Tylko Administrator posiada dostęp do Statystyk, Płatności, Konfiguracji i Mojego konta (pełnego). On również tworzy nowe konta, usuwa je i konfiguruje dostępy do portali – posiada więc pełnię uprawnień, które nie są widoczne dla Agenta.
 • Jestem Właścicielem Agencji, eksport ogłoszeń do wybranego portalu z mojego konta nie działa – dlaczego?

  Najczęstszym powodem niemożności dokonania eksportu do wybranego portalu/portali jest źle skonfigurowane konto danego serwisu. Aby dokonać poprawnej konfiguracji należy skontaktować się z portalem i uzyskać poprawne dane dostępowe do konta. Konfiguracji dokonać może tylko Właściciel Agencji, posiadający uprawnienia Administratora.
 • Jestem Agentem, eksport ogłoszeń z mojego konta nie działa – dlaczego?

  W przypadku konta Agenta możliwości są dwie – albo Administrator nie nadał Agentowi uprawnień potrzebnych do dokonywania eksportu, albo dane konto portalu jest źle skonfigurowane. W pierwszym przypadku Agent powinien zgłosić problem do Właściciela, który albo nada uprawnienia albo określi, dlaczego tego nie zrobił (Agent ma np. tylko dodawać ogłoszenia i je przeglądać). W drugiej sytuacji Właściciel Agencji musi zadbać o poprawną konfigurację konta w serwisie – postępowanie to opisane jest w punkcie 18 niniejszej Pomocy.
 • Mam inny problem techniczny – co zrobić?

  Do dyspozycji użytkowników systemu Multiple.pl – Nieruchomości pozostaje dział wsparcia technicznego. Aby uzyskać pomoc można skontaktować się z naszymi pracownikami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, czy korzystając z formularza kontaktowego – zapewniamy fachową obsługę każdego zgłoszenia.
 • Potrzebuję więcej informacji na temat systemu – do kogo mogę się zwrócić?

  Aby uzyskać dodatkowe informacje odnośnie systemu Multiple.pl – Nieruchomości należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem telefonu, faksu, maila lub formularza, dostępnego na stronie www.
 • Moja Agencja działa w Zrzeszeniu – czy mogę przystąpić do współpracy w ramach systemu Multiple.pl – Nieruchomości?

  Tak. Nie ma przeszkód, by dana Agencja zrezygnowała z działalności w Zrzeszeniu i przeszła na użytkowanie systemu Multiple.pl – Nieruchomości. W takiej sytuacji pomagamy w dopełnieniu formalności, aby Agencja szybko i bez komplikacji zaczęła pracować w oparciu o oprogramowanie Multiple.
 • Czy działalność firmy zgodna jest z Ustawą o ochronie danych osobowych?

  Tak. W rozumieniu ustawy nie jesteśmy operatorem powierzanych nam danych, nie przetwarzamy ich ani nie używamy w naszej działalności dla własnych korzyści. Informacje zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych służą wyłącznie uporządkowaniu struktury systemu, nie ma możliwości, by zostały komuś oddane, sprzedane, uległy stracie, skasowaniu lub ujawnieniu.
 • Dlaczego moje ogłoszenia nie pojawiają się w portalach zaraz po zainicjowaniu eksportu?

  Po zainicjowaniu eksportu z Multiple.pl – Nieruchomości należy pamiętać o tym, że każdy ze zdefiniowanych w eksporcie portali przyjmuje ogłoszenia nie w czasie bieżącym, a w określonych godzinach np. raz na dobę o 11:00 Dlatego pomimo dokonania eksportu, ogłoszenia czekają na przyjęcie do portali, które umożliwiają to tylko w pewnych odstępach czasu. Ogłoszenia do poprawnie skonfigurowanych kont na portalach ogłoszeniowych dotrą na pewno – gdyby tak się nie stało oznacza to, że dane konto zostało niepoprawnie skonfigurowane i należy skontaktować się z portalem w celu ponownej konfiguracji.
Menu
 
DARMOWA STRONA DLA CIEBIE
 
Szablon_gratis
Załóż KONTO
 
Zaloz_konto
Darmowe wsparcie techniczne
 
Support
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rapidssl_seal